Prop. 23 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget