Prop. 23 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget