Proposisjoner til Stortinget

Prop. 24 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget