Prop. 24 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2021 i samsvar med punkt 2 nedenfor.

Til dokumentets forside