Prop. 26 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget