Prop. 27 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget