Prop. 27 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget