Prop. 28 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget