Prop. 28 S (2019–2020)

Ny saldering av statsbudsjettet 2019
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget