Prop. 30 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget