Prop. 31 L (2015–2016)

Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg

Formålet med loven er å regulere overgangsspørsmål i tilknytning til overføring av private og offentlige rettsforhold fra Statens vegvesen til utbyggingsselskapet. Utbyggingselskapet ble formelt opprettet 4. mai 2015. Departementet tar sikte på at selskapet skal være operativt fra årsskiftet 2015/2016.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget