Prop. 32 L (2023–2024)

Endringer i utlendingsloven (utvisning på grunn av omgåelsesekteskap)

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre en særskilt utvisningsbestemmelse for inngåelse av omgåelsesekteskap for å tydeliggjøre vurderingstemaet for utvisning i slike saker.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget