Proposisjoner til Stortinget

Prop. 33 S (2022–2023)

Ny saldering av statsbudsjettet 2022

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget