Prop. 38 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Regjeringen foreslår en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte. Utbetalingen skal gjøres i desember.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget