Proposisjoner til Stortinget

Prop. 40 L (2021–2022)

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Barne- og familiedepartementet foreslår i proposisjonen midlertidige tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 til 1. juli 2022. Smitteverntiltak på nasjonalt eller lokalt nivå vil fortsatt kunne hindre ordinær saksavvikling i fylkesnemndene og drift i barnevernet i tiden fremover. Den midlertidige loven anses nødvendig for å sikre en forsvarlig og rettssikker virksomhet i fylkesnemnda og ivaretakelse av barn i fosterhjem og institusjon under utbrudd av covid-19.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget