Prop. 40 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget