Prop. 41 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget