Prop. 43 L (2018–2019)

Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

Proposisjonen gjelder forslag til endringer i Svalbardloven femte kapittel om Longyearbyen lokalstyre. Endringene baserer seg på ny kommunelov og vil tre i kraft samtidig med den.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget