Prop. 43 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget