Prop. 44 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget