Prop. 48 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget