Prop. 48 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget