Prop. 48 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020 i samsvar med punkt 2 nedenfor.

Til forsiden