Prop. 50 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter

Departementet foreslår endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven). Departementet foreslår at stønadsgraden økes fra 55 prosent til 80 prosent, slik at den i større grad avbøter de økonomiske konsekvensene de ekstraordinære strømutgiftene har for husholdninger. Departementet foreslår at endringen skal gjelde for forbruk fra og med januar 2022 til og med mars 2022. Departementet foreslår videre en endring i departementets hjemmel til å gi forskrift om prisregulering av fjernvarme og en lovteknisk justering for å rette opp en feilhenvisning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget