Proposisjoner til Stortinget

Prop. 58 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet (midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet om en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget