Prop. 6 L (2018–2019)

Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

I proposisjonen foreslås hjemmel for at elektriske og hydrogendrevne motorvogner ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering sammenlignet med bensin- og dieseldrevne kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Det foreslås også hjemmel for sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter og å oppheve gebyrhjemmel for behandling av egenmeldingsskjema fra parkeringsvirksomhetene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget