Prop. 60 L (2014-2015)

Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre hjemmel til å kunne ta hensyn til økonomien til en forsørgers samboer i behovsprøvingen av utdanningsstøtte til elever og lærlinger i videregående opplæring. Hjemmelen er nødvendig for å kunne gjennomføre den nye behovsprøvingsordningen for grunnstipendet som ble vedtatt av Stortinget i statsbudsjettet for 2015. Departementet foreslår også en mindre utvidelse av hjemmelen som gir Lånekassen adgang til å innhente opplysninger fra utdanningsinstitusjoner om studentstatus og faglig progresjon, slik at den åpner for å innhente tilsvarende opplysninger fra fylkeskommunen om lærlinger og lærekandidater.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget