Prop. 60 L (2015–2016)

Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)

Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget