Prop. 60 L (2016–2017)

Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)

Proposisjonen gjelder retting av feil i anskaffelsesloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget