Prop. 62 L (2018–2019)

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Proposisjonen inneholder forslag om lovendringer som skal gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på handlingsnormer i legemiddelloven (justering i eksisterende hjemmel), folketrygdloven og apotekloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget