Prop. 62 L (2020–2021)

Midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny midlertidig forskriftshjemmel som åpner for at Kongen kan gi forskrift om hvor og hvordan personer som reiser inn til Norge, skal gjennomføre karantene for å motvirke spredning av covid-19.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget