Prop. 65 L (2016–2017)

Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)

Proposisjonen inneholder forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og råd eller en annen form for medvirkningsordning for ungdom.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget