Prop. 65 L (2019–2020)

Lov om e-helse (e-helseloven)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om e-helse. Formålet med loven er å bidra til effektive og trygge helse- og omsorgstjenester, ved å styrke og legge til rette for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Videre skal loven legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. Loven skal også sikre at hele helse- og omsorgstjenesten tar i bruk e-resept, kjernejournal og andre nasjonale e-helseløsninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget