Prop. 7 L (2015–2016)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler)

Endringer i universitets- og høyskoleloven om oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler, samt varamedlemmer til styret ved alle statlige høyere utdanningsinstitusjoner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget