Prop. 7 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget