Prop. 70 L (2018–2019)

Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)

Hovedinnholdet i lovproposisjonen er å oppheve antallsreguleringen for drosjer. Samtidig foreslås det at fylkeskommunene skal kunne tildele eneretter for drosjevirksomhet i områder med liten befolkning for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Videre foreslås det at krav om løyve skal opprettholdes, samt at det stilles krav til fagkunnskap for sjåfør.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget