Oversikt over hvilke kommuner det ikke kan tildeles eneretter

Ved innføring av nytt regelverk for drosje har fylkeskommunene fått adgang til å tildele lokale eneretter for drosjetransport i bestemte områder. Av 356 kommuner er det 37 kommuner hvor det ikke kan innføres enerett. Her finner du oversikten over disse.

Ved innføring av nytt regelverk for drosje har fylkeskommunene fått adgang til å tildele lokale eneretter for drosjetransport i bestemte områder. Fylkeskommunene skal kunne tildele eneretter der det er et begrenset kundegrunnlag ut fra innbyggertall og innbyggertetthet. I kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per km2 eller høyere kan det ikke tildeles enerett. I tillegg skal eneretter kun tildeles i de tilfellene hvor markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

Følgende 37 kommuner i Norge har mer enn 20 000 innbyggere og mer enn 80 innbyggere per km², hvilket gjør at det her ikke kan tildeles eneretter.

 • Oslo
 • Stavanger
 • Haugesund
 • Sandnes
 • Sola
 • Karmøy
 • Kristiansund
 • Ålesund
 • Moss
 • Sarpsborg
 • Fredrikstad
 • Drammen
 • Nordre Follo
 • Ås
 • Bærum
 • Asker
 • Lørenskog
 • Lillestrøm
 • Nittedal
 • Ullensaker
 • Lier
 • Hamar
 • Horten
 • Tønsberg
 • Sandefjord
 • Porsgrunn
 • Færder
 • Arendal
 • Kristiansand
 • Bergen
 • Øygarden
 • Askøy
 • Trondheim
 • Grimstad
 • Rælingen
 • Nesodden
 • Klepp

De kommunene som ikke er på listen faller inn under terskelgrensene og fylkeskommunene kan vurdere innføring av enerett her. For mer informasjon om hva som er gjeldende i din kommune, kan du ta kontakt med din fylkeskommune.