Prop. 70 S (2020–2021)

Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand – Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder

Samfersdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag til finanserings- og utbyggingsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget