Prop. 71 LS (2020–2021)

Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endring av lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) for gjennom føring av forordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer og mindre endringer i EØS-høringsloven. Prinsippet om gjensidig godkjenning av varer innebærer at på området hvor det ikke er harmoniserte EØS-krav for varer, så kommer prinsippet til anvendelse. En vare som er lovlig omsatt i én EØS-stat, skal som hovedregel kunne omsettes i en annen EØS-stat, selv om den ikke oppfyller alle tekniske krav (utforming, størrelse, vekt, sammensetning, merking, innpakning mv.) som gjelder her. I tillegg bes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer og oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget