Prop. 72 LS (2018–2019)

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen

Finansdepartementet fremmer i proposisjonen forslag til ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven). Forslaget bygger blant annet på statistikklovutvalgets utredning NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Utredningen har vært på høring. Departementet ber i proposisjonen også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning 29. mars 2019 om forordning om endring av statistikkforordningen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget