Prop. 75 L (2017–2018)

Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)

Proposisjonen inneholder lovforslag som vil gjennomføre tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk og deler av EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget