Prop. 77 L (2014-2015)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i reglene om pasientreiser i pasient- og brukerrettighetsloven. Formålet med endringsforslagene er å forenkle ordningen for pasientene og legge til rette for enklere og mer effektiv saksgang. I proposisjonen foreslår regjeringen innføring av en enkel standardsats pr. kilometer. I tillegg kommer en ny pasientreiseforskrift. Saksbehandling og fremming av krav skal gjøres elektronisk.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget