Prop. 79 L (2019–2020)

Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner)

Regjeringen har lagt frem et nytt lovforslag for Stortinget med endringer i lakse- og innlandsfiskloven. Målet er å styrke innsatsen mot ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget