Prop. 79 S (2017–2018)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012

Prop. S om samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012. Protokollen er vedtatt under WHOs rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader av 21. mai 2003 (Tobakkskonvensjonen). Formålet med protokollen er å forebygge og bekjempe ulovlig handel med tobakksvarer. Dette skal skje gjennom bedre myndighetskontroll med omsetningskjeden og samarbeid mot ulovlig handel på nasjonalt og internasjonalt nivå. Protokollen legger opp til at partene skal etablere en global sporingsmekanisme for tobakksvarer og en lisensordning for aktører involvert i tobakksproduksjon og tobakkshandel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget