Prop. 8 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet (tilleggsløyving til det statlege barnevernet)

Barne- og familiedepartementet legg i denne proposisjonen fram endringsforslag i statsbudsjettet for 2023 for det statlege barnevernet.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget