Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Proposisjonen inneholder blant annet forslag om å tillate gravlegging i urnevegg (kolumbarium). I tillegg foreslås at kommunen gis hjemmel til å fastsette avgifter for anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget