Prop. 89 L (2016–2017)

Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Det foreslås endringer i transplantasjonslova mv. for å kunne gjennomføre Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer. Det foreslås bl.a. en økning av strafferammen i transplantasjonslova.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget