Prop. 90 S (2021–2022)

Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021

Med denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021. Avtalen etablerer et oppdatert rettslig rammeverk for amerikanske styrkers tilstedeværelse på norsk territorium.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget