Prop. 91 LS (2019–2020)

Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i tjenesteloven. Endringsforslaget etablerer en hjemmel for å gjennomføre forordning (EU) 2018/302 om geoblokkering, som har til formål å forhindre diskriminering basert på geografisk tilhørighet ved handel over landegrensene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget