Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Regjeringen ber i proposisjonen om Stortingets samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker. Avtalen erstatter avtalen mellom Danmark, Island, Norge og Sverige av 2001 og omfatter også Færøyene og Grønland. På grunn av den nye avtalen foreslås det også enkelte endringer i konkurranseloven, blant annet i § 7 om overlevering av taushetsbelagte opplysninger til fremmede staters konkurransemyndigheter og internasjonale organisasjoner og § 25 om bevissikring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget