Prop. 93 L (2016–2017)

Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i markedsføringslovens og angrerettlovens håndhevingsregler. Forslagene skal sikre mer effektiv håndheving av forbrukervernreglene og tydeliggjøre Forbrukerombudets rolle som tilsyn. Det foreslås blant annet at Forbrukerombudet skal kunne fatte vedtak i alle saker, og at ombudet skal endre navn til Forbrukertilsynet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget